SPOLUPRÁCA

ČESKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ UNIE

V rámci rozvíjania našich priateľských vzťahov patrí Česká stredoškolská únia (CSU) k našim stálym partnerom. V oboch krajinách nás trápia takmer rovnaké problémy v systéme vzdelávania, preto v tejto oblasti aktívne spolupracujeme.

21. januára 2017 sa uskutočnilo prvé rokovanie Aliancie stredoškolákov a CSU v Žiline. Obe organizácie sa dohodli na spolupráci v rámci krajín Európskej únie.

Stretnutie AS-CSU

V tradícii pokračujeme a dňa 16. júna 2018 prebehlo stretnutie nových predsedníctiev AS a CSU, taktiež v Žiline.

Hovorili sme o problematike žiackych školských rád, kde sme CSU prislúbili výsledky kampane Ovplyvni ju!, ktorá momentálne beží na Slovensku.

Obe organizácie v priebehu svojej činnosti riešili hodnotenie vyučovacieho procesu zo strany žiakov. V tejto téme sme sa dohodli na spoločnom postupe a v blízkej budúcnosti plánujeme vypracovať podrobnejší postup.
Spoločnú reč sme našli tiež pri probléme duálneho vzdelávania, kde pripravujeme projekt v rámci krajín V4

Rozprávali sme sa tiež o systéme členských komunít a o nastavení efektívnej komunikácie s členmi.
Zhodli sme sa na spolupráci v dvoch projektoch a efektívnej výmene informácií, ktoré potrebujeme k presadzovaniu požiadaviek či už v Česku, alebo na Slovensku.