Strenutie s ministrom Jánom Horeckým (25.4. 2023) – maturity a Aliančné pätoro (A5)

V utorok 25.4. 2023 sa v rámci pravidelných strenutí s ministrom opäť zišli naši zástupcovia - prezident Viliam Dominik Ďuraš, viceprezident pre vnútorné záležitosti Sebestyén Marozs, viceprezident pre vonkajšie záležitosti Igor Furdík a zástupca delegátov v prezídiu Šimon Mendel, spolu s ministrom školstva, vedy a výskumu Jánom Horeckým, štátnym tajomníkom Slavomírom Partilom a zástupcami sekcií ministerstva školstva.

S ministerstvom sme viedli diskusie na témy týkajúce sa maturít a taktiež aj na výsledky nášho projektu Aliančné pätoro (A5), ktorého cieľom bolo zistiť názory stredoškolákov na 5 rôznych otázok, ktoré sa ich týkajú.

image_6483441JPG

V rámci rokovania ohľadom maturít sme chceli odovzdať aj spätnú väzbu stredoškolákov na ich nedávnu externú časť, ktorá sa konala počas tretieho marcového týždňa. „Zhodli sme sa na potrebe informovať študentov a pedagógov o význame maturitných testov, keďže testy sú tvorené porovnávacou, nie didaktickou formou. Z dôvodu mylnej predstavy o skúške a následného nadmerného stresu študentov sme sa dohodli na spolupráci pri zvyšovaní povedomia o danom probléme,“ vyjadril sa náš prezident Viliam Dominik Ďuraš pre TASR. Ceníme si, že ministerstvo je otvorené otázkam mentálneho zdravia študentov, a že je taktiež ochotné na nich spolupracovať, aby študenti mohli mať príjemnejší priebeh maturitných skúšok.

Druhou prerokovanou témou bolo naše Aliančné pätoro. Chceli sme ním zistiť názory stredoškolákov na 5 otázok, akými sú napr. prehodnotenie nultých hodín, alebo uznávanie jazykových certifikátov ako náhradu za maturitné skúšky. Anketa A5 mala takmer 3600 respondentov z rôznych typov stredných škôl na celom SLovensku, ktorí mali záujem vyjadriť sa k ich štúdiu.

„Ministerstvo ocenilo aktivitu Aliancie stredoškolákov a prisľúbilo vyjadrenie v podobe odborného posudku,“ povedal Ďuraš, „Zároveň sme sa dohodli, že Minister o Aliančnom pätore informuje riaditeľov stredných škôl a bude s nami v tejto veci viesť ďalšie diskusie.“ Aliancia si ministrovu ochotu cení, a teší sa na ďalšiu spoluprácu v danej téme.

Na najbližšom stretnutí, ktoré sa bude konať koncom tohto školského roka 2022/23, plánujeme nadviazať na podnety a prípadné pripomienky, ktoré nám Aliančné pätoro prinieslo.