Stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu – Danielom Bútorom 8.6. 2023

Aliancia stredoškolákov sa po nastúpení dočasnej vlády stretla s novým ministrom Danielom Bútorom. Viedli sme diskusie najmä na tému extrémizmu, ale aj o uznávaní jazykových certifikátov namiesto maturitných skúšok či dotovaní učebníc. Ministerstvo taktiež prejavilo záujem o vytvorenie memoranda o spolupráci Ministerstva školstva a Aliancie stredoškolákov.

Extrémizmus

Aliancia stredoškolákov dostala 30. 5. 2023 informáciu, že členom jednej maturitnej komisie bol známy dezinformátor a člen združenia známeho ako Občiansky tribunál, Milan Laurinec. Boli sme danou situáciou znepokojení a nechceli sme, aby sa podobná situácia v budúcnosti opakovala. Preto sme sa rozhodli viesť rokovania s ministrom primárne na túto tému.

Minister s nami v tejto otázke súhlasil. Zastáva názor, že extrémizmus na školách nemá miesto a prešetrenie pôsobenia pána Laurinca na strednej škole vníma ako dôležité gesto voči vzostupu dezinformácií a extrémizmu. Prevenciou opakujúcich sa problémov s extrémizmom na školách by mohla byť podpora etických kódexov pedagogického alebo odborného zamestnanca. Tá by udávala morálne kvality zamestnancov škôl potrebné na zachovanie bezúhonnosti vo vzdelávacích priestoroch.

Jazykové certifikáty

Druhou témou boli opäť jazykové certifikáty. Zistili sme, že na to, aby boli jazykové certifikáty uznávané ako náhrada za maturitnú skúšku z daného jazyka, je potrebná zmena legislatívy - konkrétne je nutná novelizácia vyhlášky o jazykovej škole. Túto vyhlášku by chcelo ministerstvo počas leta pripraviť, bohužiaľ nám ale minister nebol schopný nič sľúbiť. Pri príprave tejto vyhlášky je potrebné dať pozor na to, aby sa predišlo možným podvodom, ktoré nastávali pred rokom 2013. Vtedy boli jazykové certifikáty uznávané namiesto maturít, avšak ich kritériá neboli konkrétne vymedzené legislatívou. Napriek týmto komplikáciám veríme, že realizácia uznávania jazykových certifikátov je o krok bližšia k realite.

Financovanie učebníc

Prerokovali sme aj financovanie učebníc. Budúci školský rok dostanú školy na učebnice najmenšiu dotáciu za posledné roky (VIAC INFO TU). Minister danú situáciu objasnil a zdôraznil, že školám sa zvýšil prevádzkový normatív o 50 miliónov eur. Taktiež povedal, že by školy nemali trpieť hmotnou núdzou, a že jednou z priorít úradníckeho ministra je aj pomoc školám. Ministerstvo plánuje úpravu financovania učebníc, aby sa predišlo nechceným manipuláciám pri ich nákupe. V tejto úprave chce minister presunúť zodpovednosť financovania učebníc na školy a dať tak školám väčšiu slobodu pri vlastnom hospodárení.

Memorandum Aliancie stredoškolákov

Na záver nás potešila informácia, že ministerstvo by malo záujem o vytvorenie memoranda Aliancie stredoškolákov a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Dúfame, že spolupráca Aliancie a ministerstva sa bude aj naďalej vyvíjať k prospechu tých, ktorých zastupujeme - stredoškolákov.