Stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu - Jánom Horeckým 14. 2. 2023

Zástupcovia Aliancie stredoškolákov sa 14. februára 2023 stretli s povereným ministrom ministrom školstva, vedy, výskumu a športu – Jánom Horeckým.

Obrzok1jpg

Po vydaní tlačovej správy, v ktorej sme upozornili na problém spôsobu zverejňovania zadaní ústnej časti maturitnej skúšky a problém nízkej teploty na školách, nás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠV) vypočulo a 14. februára 2023 sa zástupcovia Aliancie stredoškolákov (prezident Viliam Dominik Ďuraš, viceprezident pre vnútorné záležitosti Szebestyén Marosz, viceprezident pre vonkajšie záležitosti Igor Furdík a zástupca delegátov v prezídiu Šimon Mendel) stretli s povereným ministrom Jánom Horeckým, štátnym tajomníkom ministerstva Slavomírom Partilom, generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl Ľubicou Srňákovou a ďalšími odborovými riaditeľmi.

Hlavnou témou rokovania boli blížiace sa maturitné skúšky a problematika vyhlášky č. 224/2022 a s ňou súvisiaceho usmernenia z decembra minulého roka. Prebehli aj diskusie o vykurovaní škôl a celkovej situácii s energiami na stredných školách.

Na stretnutí odzneli vety ako napríklad: 10 riaditeľov, 10 rôznych prístupov k zverejňovaniu. Ministerstvo v tejto veci dalo jasný príklad ako zverejnené zadanie má vyzerať.

Vzor zverejneného maturitného zadania nájdeš tu: https://www.minedu.sk/32356-sk/skolsky-rok-20222023/

Má byť umiestnené na prístupnom mieste tak, aby sa s ním maturanti mohli oboznámiť najmenej 7 dní pred konaním ústnej skúšky. Vzorové zadania ako aj inštrukcie pri príprave a zverejňovaniu zadaní ministerstvo poskytlo riaditeľom stredných škôl.

Energetická situácia ministerstvu nie je ľahostajná. Ján Horecký potvrdil, že je zásadne proti tomu, aby sa na školách šetrili financie na úkor nedodržania stanovenej teplotnej normy. Potvrdil, že ministerstvo ponúka riaditeľom možnosť preplatenia nedoplatkov a že situáciu s financovaním energií na školách zastrešuje ministerstvo školstva.

Študentom navrhol, aby apelovali na vedenie školy a predkladali im namerané dáta o teplotách v konkrétnych triedach. Tá by nikdy nemala klesnúť pod 20°C.

3J2A0361jpg

Poverený minister Ján Horecký takisto uznal, že náhrada maturitnej skúšky z jazyka certifikátom je reálna. V roku 2014 bola zrušená vyhláška, ktorá dovoľovala uznávanie certifikátov ako náhradu za maturitnú skúšku rovnakej alebo nižšej jazykovej úrovne. Nie je to teda žiadna raketová veda, znenie zákona minister Horecký navrhol pripraviť ešte v jeho funkčnom období, čiže do septembra tak, aby ďalšia vláda mohla tento návrh schváliť v parlamente. Budúcoroční maturanti si teda pravdepodobne budú môcť uplatniť túto výnimku.

Zástupcovia Aliancie stredoškolákov boli milo prekvapení ústretovosťou ministerstva a príjemnou atmosférou celého stretnutia. Minister súhlasil s pravidelnými stretnutiami, ktoré sa budú konať každé dva mesiace. Najbližšie stretnutie Aliancie stredoškolákov s predstaviteľmi ministerstva školstva sa tam bude konať už v apríli tohto roka.

Autor: Igor Furdík