Kto sme?

Sme Aliancia stredoškolákov, ktorá je zástupným orgánom všetkých stredoškolákov na Slovensku. Participujeme v NRSR a sme pozývaní do diskusií o zákonoch a zmenách, ktoré sa týkajú stredných škôl. Taktiež môžeme rôzne veci navrhovať.

Prezídium

Títo ľudia majú v Aliancii stredoškolákov najväčšiu zodpovednosť. Zúčastňujú sa rôznych porád a starajú sa o jej bezproblémové fungovanie. Bez nich by Aliancia nebola tam, kde je dnes.

Viliam Dominik Ďuraš

Prezident

Alexandra Striešková

Kontrolórka

Samuel Remenár

Vedúci EA

Sebestyén Marosz

Viceprezident pre vnútorné záležitosti

Michal Mačinga

Vedúci PR

Soňa Bukovinská

Vedúca HR

Igor Furdík

Viceprezident pre vonkajšie záležitosti

Michal Malík

Zástupca delegátov v prezídiu

Nathan Noel Pukalovič

Zástupca delegátov v prezídiu

Pracovné skupiny

Human Resources (HR)

Soňa Bukovinská – Jedna zo skupín zabezpečujúcich základné fungovanie Aliancie. Má na starosti komunikáciu s uchádzačmi o členstvo vrátane pohovorov, organizáciu teambuidlingu, či iných komunitných aktivít.

Vonkajšie záležitosti (VZ)

Igor Furdík – Sekcia spadajúca pod viceprezidenta pre vonkajšie záležitosti. Pracovná skupina, Zastrešuje pracovnú skupinu PR, riadi komunikáciu s verejnosťou, zastupovanie a reprezentáciu Aliancie na rôznych stretnutiach, podujatiach.

Public Relations (PR)

Michaela Bavolárová – Spravuje naše sociálne siete i webovú stránku, ktorú práve čítaš. Jej súčasťou sú šikovní grafici i grafičky a ľudia zdatní v tvorbe obsahu a komunikácii.

Kurikulá

Alexandra Striešková – Cieľom tejto skupiny je neformálnym spôsobom (prostredníctvom sociálnych sietí a workshopov) šíriť osvetu o dôležitých témach, ktoré nie sú zahrnuté v učebných osnovách základných ani stredných škôl.

A10

Igor Furdík – Venuje sa každodenným problémom študentov a študentiek identifikovaných na základe komunikácie s nimi (napríklad prostredníctvom dotazníka). Tieto problémy budú následne odprezentované príslušným orgánom a A10 bude neúnavne pracovať na implementovaní ich riešení.

V4

Viliam Dominik Ďuraš – Pripravuje to medzinárodný projekt v rámci Vyšehradskej štvorky, ktorý sa zaoberá vzájomnou spoluprácou študentov a študentiek stredných škôl v krajinách V4.

Projektový manažment

Alica Cimráková – Má na starosti písanie projektov pre finančné granty, ktoré sa používajú na organizáciu projektov a pod.

Ekonomicko-analytická sekcia (EA)

Samuel Remenár – Primárne rieši financie a hospodárenie AS.

Modelové riadenie Slovenska (MORS)

Sebestyén Marosz – Organizuje týždňovú konferenciu, na ktorej si študenti a študentky SŠ môžu vyskúšať fungovanie vlády, parlamentu, justície i žurnalistiky.

Kultúrno-športové aktivity (KSA)

Filip Jurika – Skupina, ktorá sa venuje organizácii kultúrnych, ale aj športových podujatí Aliancie.

Dokumenty Aliancie stredoškolákov

Štatút

Rokovací poriadok