Kto sme?

Aliancia stredoškolákov je občianske združenie, ktoré funguje od roku 2014 ako zastupiteľský orgán študentov stredných škôl na Slovensku. Zastupujeme mladých, ktorým nie je jedno, v akom stave je naše školstvo a robia všetko pre to, aby boli podmienky na štúdium lepšie.

Prezídium

Volení aj menovaní členovia prezídia majú v Aliancii stredoškolákov najväčšiu zodpovednosť. Zúčastňujú sa rôznych porád a starajú sa o jej bezproblémové fungovanie, manažujú pracovné sekcie či skupiny a nastarosti majú aj naše regionálne štruktúry. Bez nich by Aliancia nebola tam, kde je dnes.

Pracovné skupiny

Human Resources (HR)

Soňa Bukovinská – Jedna zo skupín zabezpečujúcich základné fungovanie Aliancie. Má na starosti komunikáciu s uchádzačmi o členstvo vrátane pohovorov, organizáciu teambuidlingu, či iných komunitných aktivít.

Vonkajšie záležitosti (VZ)

Igor Furdík – Sekcia spadajúca pod viceprezidenta pre vonkajšie záležitosti. Pracovná skupina, Zastrešuje pracovnú skupinu PR, riadi komunikáciu s verejnosťou, zastupovanie a reprezentáciu Aliancie na rôznych stretnutiach, podujatiach.

Public Relations (PR)

Michal Mačinga – Spravuje naše sociálne siete i webovú stránku, ktorú práve čítaš. Jej súčasťou sú šikovní grafici i grafičky a ľudia zdatní v tvorbe obsahu a komunikácii.

Kurikulá

Nathan Noel Pukalovič – Cieľom tejto skupiny je neformálnym spôsobom (prostredníctvom sociálnych sietí a workshopov) šíriť osvetu o dôležitých témach, ktoré nie sú zahrnuté v učebných osnovách základných ani stredných škôl.

EA

Samuel Remenár – Má na starosti manažovanie Aliančného budgetu a písanie projektov pre finančné granty, ktoré sa používajú na organizáciu projektov a pod.

Maturita 2024

Anička Sviatková - Cieľom tejto pracovnej skupiny je vylepšiť a uľahčiť maturitnú skúšku podľa potrieb maturantov. Riešime konkrétne problémy maturantov, ale aj celkové zlepšenie prevedenia maturitnej skúšky.

Školské parlamenty

Sofia Petrovičová - pracovná skupina je zameraná na sieťovanie a komunikáciu so školskými parlamentami po celom Slovensku. Snažíme sa vylepšiť fungovanie a spoluprácu medzi parlamentmi a zároveň chceme upraviť jednotlivé body v aktuálnom zákone o školských parlamentoch. Pracovať budeme aj na novele zákona o mládežníckych parlamentoch.

Mestské stredoškolské zastupiteľstvá

Viliam Dominik Ďuraš - Cieľom skupiny je vytvoriť v mestách silné stredoškolské inštitúcie, ktoré združujú všetky stredné školy na území mesta. Delegáti majú v rámci skupiny možnosť vytvoriť vo svojom meste zastupiteľsto, zrealizovať stretnutia s vedením mesta a byť lídrom svojej samosprávy v tejto oblasti.

Dokumenty Aliancie stredoškolákov

Štatút

Rokovací poriadok